Ventilaţie câmp G2

Acest element permite aerisirea din conducta de ventilaţie de sub acoperiş atunci când nu se poate realiza adaptorul de coamă. Prin ataşarea unei conducte de 110 mm, acesta poate fi utilizat pentru aerisire în zona de cazare.

Ventilaţie câmp G2
Ventilation Area
75 cm²
Connection
110 mm