Colectarea datelor personale pentru ofertare

Note privind colectarea datelor prin lead-uri și newslettere

 

Vă rugăm să rețineți că datele pe care le introduceți sunt procesate de către GERARD®, în mod direct sau prin procesatorii săi de date. GERARD® este membră a Roof Tile Group, o companie care a fost înființată conform legislației belgiene și care se supune acesteia, având sediul în Belgia: ROOF TILE GROUP Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIUM; e-mail: office@gerardroofs.eu.

Datele dumneavoastră sunt procesate cu scopul de a vă furniza informațiile sau ofertele solicitate și cu scopul de a monitoriza informațiile sau ofertele transmise, precum și de a vă transmite newslettere (în cazul în care v-ați înscris la newsletter).

În funcție de opțiunile de înscriere pe care le-ați selectat din contul dumneavoastră, precum și în funcție de datele pe care le-ați introdus, aceastea vor fi folosite și în scopuri de marketing direct, precum newslettere sau informații privind promoțiile. Acțiunile de marketing direct vor fi realizate prin mijloacele de comunicare de mai jos, anume:

- online marketing (mesaje către contul dumneavoastra);

- e-mail marketing;

- mobile marketing (SMS și MMS către numărul de telefon pe care îl puneți la dispoziție);

- telemarketing (apeluri telefonice).

 

Baza legală a procesării datelor:

- art. 6, paragraf 1, litera b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, și anume de a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

- art. 6, paragraf 1, litera a) din GDPR, și anume acordul pentru a primi informații.

Pentru scopurile menționate mai sus, există posibilatea să transferăm datele dumneavoastră către dealeri și reprezentanții noștri de vânzări.

Datele dumneavoastră vor fi procesate pe o perioadă de 3 ani după ce au fost introduse în motorul de căutare.

 

Vă puteți exercita următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor personale:

Dreptul de accesare a datelor. Puteți obține confirmarea că datele personale sunt procesate și, acolo unde este cazul, accesul la datele personale, precum și informații suplimentare prevăzute în articolul 15 din GDPR.

Dreptul de a modifica eventualele date personale care sunt inexacte.

Dreptul de a limita procesarea. Puteți cere limitarea procesării datelor personale în anumite cazuri, conform art. 18 din GDPR.

Dreptul de a obiecta. Aveți oricând dreptul de a obiecta cu privire la procesarea datelor, pe temeiuri legate de situația dumneavoastra specifică.

Dreptul ca datele dumneavoastră să fie șterse în anumite situații, conform art. 17 din GDPR;

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând o solicitare scrisă, folosind datele de contact menționate mai sus.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care supraveghează aplicarea legii privind prelucrarea datelor (www.dataprotection.ro).